logo wojewody

 


Lekarz rodzinny    Pediatra    Pielęgniarka    Położna    Badania     Specjalista    Szpital    Stomatolog    Badania    Onkologia     Lekarz    Szpitalny Oddział Ratunkowy    Apteka    Pierwsza pomoc    

 


Z dniem 28 sierpnia 2012 r. zostało uruchomione Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego (WCPR) w Opolu, do którego zadań należy:

1)

obsługiwanie zgłoszeń alarmowych z terenu województwa, w szczególności:

 

a)

przekierowanych z centrów zgłoszeń alarmowych, kierowanych na numer alarmowy 112,

 

b)

przekazywanych przez inne środki komunikacji dostępne w Wojewódzkim Centrum,

 

c)

od służb i podmiotów ratowniczych na poziomie wojewódzkim;

2)

zapewnienie obsługi zgłoszeń obcojęzycznych kierowanych na numery alarmowe, w tym na numer alarmowy 112, jeśli obsługa zgłoszenia nie jest możliwa przez Centrum;

 3)

zapewnienie wymiany informacji w czasie rzeczywistym pomiędzy lekarzem koordynatorem ratownictwa medycznego, dyspozytorami Państwowej Straży Pożarnej i operatorami w Wojewódzkim Centrum oraz wymiany informacji pomiędzy Wojewódzkim Centrum a centrami oraz dyspozytorami innych podmiotów oraz jednostkami samorządu terytorialnego, które na podstawie porozumienia realizują zadania systemu powiadamiania ratunkowego;

 4)

kwalifikowanie zgłoszeń w zależności od miejsca zdarzenia i rodzaju zdarzenia w celu jego zarejestrowania   i zakończenia zgłoszenia albo zarejestrowania i przekazania zgłoszenia odpowiednio do właściwego centrum lub do:
 

a)

dyspozytora Państwowej Straży Pożarnej spoza Centrum,

 

b)

jednostek Policji,
 

c)

innych podmiotów ratowniczych lub służb;

 5)

analizowanie i bieżące aktualizowanie informacji dotyczących podmiotów ratowniczych na terenie województwa;

 6)

dokonywanie okresowej analizy liczby, rodzaju, natężenia i czasu obsługi poszczególnych zgłoszeń alarmowych przyjmowanych zgłoszeń alarmowych w celu dostosowania liczby, lokalizacji, terenu działania centrów oraz liczby dyspozytorów medycznych i operatorów numerów alarmowych w centrum do aktualnych potrzeb systemu powiadamiania ratunkowego, w zakresie jego sprawnego funkcjonowania;

 7)

opracowanie i aktualizacja dokumentacji dot. działania Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego (WCPR), w szczególności:

  a)

wykazu podmiotów ratowniczych i służb funkcjonujących na obszarze działania WCPR,

  b)

opisu struktury systemu powiadamiania ratunkowego wraz ze schematem przepływu informacji,

  c)

planu postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji awaryjnych,

  d)

zasad prowadzenia i archiwizacji dokumentacji,

  e)

zasad i zakresu przekazywania informacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania,

  f)

szczegółową procedurę przyjmowania zgłoszeń alarmowych, w tym obcojęzycznych,

  g)

zasad organizacji pracy lekarza koordynatora ratownictwa medycznego i operatorów numerów alarmowych oraz pełnienia służby dyspozytorów PSP,

  h)

planu zwiększenia obsad osobowych Centrum w sytuacjach nadzwyczajnych,

  i)

regulaminu wewnętrznego Wojewódzkiego Centrum;

 8)

zapewnienie w Wojewódzkim Centrum Powiadamiania Ratunkowego całodobowej realizacji zadań przez lekarza koordynatora ratownictwa medycznego w zakresie:

  a)

nadzoru merytorycznego nad pracą dyspozytorów medycznych,

  b)

koordynacji działań dyspozytorów medycznych w przypadku zdarzeń wymagających użycia jednostek systemu, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.) spoza obszaru działania jednego dysponenta jednostki,

  c)

udzielania dyspozytorom medycznym niezbędnych informacji i merytorycznej pomocy,

  d)

udziału w pracach Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,

  e)

sporządzania raportu z całodobowego dyżuru;

 9)

współdziałanie z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej i Komendą Wojewódzką Policji  w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra SWiA z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego i wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego (Dz. U. Nr 130, poz. 1073 ze zm.);

10)

zapewnienie prawidłowości funkcjonowania Systemu Wspomagania Decyzji (SWD);
11) udział w planowaniu, realizacji i okresowej ocenie wydatków budżetowych w zakresie realizowanych zadań w układzie tradycyjnym i zadaniowym.
 

Wyszukiwarka Według Godzin Przyjęć

 
Prosimy zawęzić kryterium do powiatu lub kliknać Wyszukaj z wyszukiwarki ogólnej.
Miasto


Dzień tygodnia


Wybierz zakres usług medycznych lub lekarza:
pasek

POZ


Specjalista


Szpital


Stomatolog


Inne


Wyszukiwarka Według Powiatów

 
Prosimy zawęzić kryterium do powiatu lub kliknać poniżej Wyszukaj z wyszukiwarki ogólnej!
 
Proszę kliknąć na powiat lub wybrać go z mapki, klikająć na jego obszar.
Wyszukaj z wyszukiwarki ogólnej >>>
 
Informacja:

W tej zakładce mogą Państwo wyszukać dyżury aptek w takich okresach jak:
  • pora wieczorowa
  • święta
  • weekendy
Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31


lub proszę wybrać z kryterium:

Powiat:

 


Zobacz również wyszukiwarkę aptek w województwie


Ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej należy korzystać w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, a także w związku z potrzebą zachowania ciągłości leczenia. 

Informacja dotycząca nocnej i świątecznej pomocy medycznej.


Świadczenia te udzielane są od poniedziałku do piątku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy. W mieście Opolu lekarz rodzinny przyjmuje do godzinny 20.00, po tej godzinie należy się zgosić do odpowiedniej placówki udzielającej porady medycznej nocnej i świątecznej.
Informacja o tym, która placówka medyczna udziela pacjentom świadczeń nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, powinna być wywieszona w przychodni.

 


 
 
 
start  |   mapa serwisu  |   wyszukaj  |   kontakt z nami  |   polityka prywatności
Projekt i wykonanie: Kamil Dziechciński
Nadzór merytoryczny: Magdalena Kierońska-Ignaciuk
Wszystkie Prawa Zastrzeżone
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!