logo wojewody

 


Lekarz rodzinny    Pediatra    Pielęgniarka    Położna    Badania     Specjalista    Szpital    Stomatolog    Badania    Onkologia     Lekarz    Szpitalny Oddział Ratunkowy    Apteka    Pierwsza pomoc    

 

ARCHIWUM AKTUALNOŚCI

2016 2017
 
Do miesięcy, do których zostały dodane jakieś informację są aktywne.

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec
Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień


18.01.2017 - RCKIK Opole - Uwaga na SMS

Z  uwagi  na  docierające  do  nas  informacje  o  krażących  sms-ach  powiadamiająjących  o  braku  krwi  grupy  B  rhD  minus,  w  których  podany  jest  numer  kontaktowy  telefonu  komórkowego  -  zwracamy  się  z  prośbą  o  ignorowanie  takich  wiadomości  i  przede  wszystkich  nie  odpowiadanie  na  nie,  aby  w  ten  sposób  zabezpieczyć  się  przez  skutkami  działań  nieuczciwych  osób.

Źródło:  http://www.rckik-opole.com.pl/aktualnosci-Uwaga-na-sms-y-380.html

.zdrowie opolskie

18.01.2017 - GIS - SMOG - najważniejsze informacje

Wysokie  stężenia  zanieczyszczeń  pyłowych  powietrza  atmosferycznego  są  jednym  z głównych  czynników  środowiskowych  wywierających  szkodliwy  wpływ  na  zdrowie  populacji.  Szkodliwość  pyłu  dla  zdrowia  osób  eksponowanych  związana  jest  ściśle  z wielkością  i składem  chemicznym  ziaren.

Nazwa  „smog”  powstała  ze  zbitki  dwóch  angielskich  słów:  smoke  (dym)  i fog  (mgła).

Pył  zawieszony   jest  mieszaniną  cząstek  stałych  i kropelek  cieczy  utrzymujących  się  w powietrzu.  Cząsteczki  te  zawierają  różne  składniki  jak  np.:  siarkę,  związki  organiczne  (np.  wielopierścieniowe  węglowodory  aromatyczne),  metale  ciężkie,  dioksyny  oraz  alergeny  (takie  jak  pyłki  roślin  i zarodniki  grzybów).  Pył  PM10  zawiera  cząstki  o średnicy  mniejszej  niż  10  µm,  natomiast  pył  drobny  PM2,5  cząstki  o średnicy  mniejszej  niż  2,5  µm2-5  .zdrowie opolskie

17.01.2017 - Leki wycofane

DECYZJE  GIF  O  WYCOFANIU  Z  OBROTU  PRODUKTÓW  LECZNICZYCH

Numer  decyzji

Nazwa  produktu  leczniczego

Data  decyzji

Podmiot  odpowiedzialny

Decyzja  4/WC/2017

Aspirin  Effect

17.01.2017

Bayer  Sp.  z  o.o.

Decyzja  3/WC/2017

Syntarpen

17.01.2017

Tarchomińskie  Zakłady  Farmaceutyczne  Polfa  S.A.

Decyzja  Nr  2/WC/2017

Dolcontral

05.01.2017

Zakłady  Farmaceutyczne  Polfa  Warszawa  S.A.

Decyzja  Nr  1/WC/2017

Asmenol  (Montelukastum)  tabletki  do  rozgryzania  i  żucia  4  mg,  28  tabl.  (2  x  14)

02.01.2017

Zakłady  Farmaceutyczne  POLPHARMA  S.A.

Decyzja  Nr  52/WC/2016

Hydroxyzine  hydrochloride  injection  USP

30.12.2016

wytwórca:  Systochem  Laboratories  Ltd.

 

Wykaz  leków  wycofanych  .10.01.2017 - WIOŚ Opole - System monitoringu jakości powietrza

Mapa  monitoringu  jakości  powietrza  woj.  opolskiego

 .zdrowie opolskie

10.01.2017 - GIS - Szczepienie przeciw pneumokokom bezpłatne

Dzieci  urodzone  po  31  grudnia   2016  r.  objęte  zostały  bezpłatnymi  szczepieniami  przeciwko  pneumokokom.  Planuje  się,  że  bezpłatne  szczepienie  obejmie  dzieci  w drugim,  czwartym  i trzynastym  miesiącu  życia.

Zakażenia  pneumokokowe  są  najczęstszą  przyczyną  zapalenia  ucha  środkowego,  zatok  oraz  przewlekłego  zapalenia  oskrzeli.  Choroby  pneumokokowe  są  uznawane  za  wiodącą  przyczyną  zgonów.  Każdego  roku  powodują  do  miliona  przypadków  śmiertelnych  u dzieci  poniżej  5.  roku  życia.  Z tego  powodu,  obok  malarii,  zostały  uznane  przez  Światową  Organizację  Zdrowia  (WHO)  za  najwyższy  priorytet  wśród  chorób,  którym  można  zapobiegać  poprzez  szczepienia.

Dotychczas  z bezpłatnych  szczepień  przeciwko  pneumokokom  mogły  skorzystać  jedynie  dzieci  z tzw.  grup  ryzyka:  dzieci  urodzone  przed  37.  tygodniem  ciąży  i te  z masą  urodzeniową  poniżej  2,5  kg  oraz  dzieci  zmagające  się  z niektórymi  ,  ciężkimi  schorzeniami.  Rodzice  chcący  zaszczepić  swoje  dzieci  musieli  liczyć  się  z kosztem  kilkuset  złotych.   Zgodnie  z rozporządzeniem  Ministra  Zdrowia  od  2017  roku  obowiązkiem  takiego  szczepienia  objęte  zostaną  wszystkie  dzieci.  Eksperci apelowali  o sfinansowanie  tych  szczepień  ze  środków  publicznych  od  ponad  dekady.  Ostatnim  tak  dużym  rozszerzeniem  kalendarza  szczepień  było  wprowadzenie  w 2006  roku  przez  ówczesnego  Ministra  Zdrowia  śp.  prof.  Zbigniewa  Religę  szczepień  przeciw  Haemophilus  infuenzae  typu  b.

źródło:  http://gis.gov.pl/o-nas/aktualnosci/462-pneumokoki

.zdrowie opolskie

10.01.2017 - NFZ - Zmiany w dostępie do podstawowej opieki zdrowotnej – od 12 stycznia

Na  czym  polegają  zmiany  w  przepisach  dotyczących  POZ

Wprowadzane  zmiany  ułatwią  dostęp  do  świadczeń  podstawowej  opieki  zdrowotnej  (POZ):

  • pacjentom,  którzy  posiadają  prawo  do  świadczeń,  chociaż  system  eWUŚ  tego  nie  potwierdza  oraz
  • pacjentom,  którzy  –  mimo  że  posiadają  potencjalne  prawo  do  świadczeń  z  tytułu  ubezpieczenia  zdrowotnego  –  nie  są  do  niego  zgłoszeni.

W  obu  sytuacjach  pacjenci  (lub  ich  opiekunowie  prawni)  będę  mogli  złożyć  oświadczenie  o  przysługującym  prawie  do  świadczeń  opieki  zdrowotnej  i  uzyskać  nieodpłatnie  poradę  lekarską  (w  tym  podstawowe  badania  laboratoryjne  związane  z  realizacją  świadczeń  z  zakresu  POZ).  Koszty  tych  świadczeń  pokryje  Narodowy  Fundusz  Zdrowia.  Lekarz  będzie  mógł  tym  pacjentom  wystawić  recepty,  jakie  otrzymują  osoby  posiadające  prawo  do  świadczeń.  Jednak  jeśli  osoba,  której  wystawiono  receptę,  pomimo  złożenia  przez  nią  oświadczenia  okaże  się  nieubezpieczona,  będzie  musiała  ponieść  koszty  refundacji  .zdrowie opolskie

 

Wyszukiwarka Według Godzin Przyjęć

 
Prosimy zawęzić kryterium do powiatu lub kliknać Wyszukaj z wyszukiwarki ogólnej.
Miasto


Dzień tygodnia


Wybierz zakres usług medycznych lub lekarza:
pasek

POZ


Specjalista


Szpital


Stomatolog


Inne


Wyszukiwarka Według Powiatów

 
Prosimy zawęzić kryterium do powiatu lub kliknać poniżej Wyszukaj z wyszukiwarki ogólnej!
 
Proszę kliknąć na powiat lub wybrać go z mapki, klikająć na jego obszar.
Wyszukaj z wyszukiwarki ogólnej >>>
 
Informacja:

W tej zakładce mogą Państwo wyszukać dyżury aptek w takich okresach jak:
  • pora wieczorowa
  • święta
  • weekendy
Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31


lub proszę wybrać z kryterium:

Powiat:

 


Zobacz również wyszukiwarkę aptek w województwie


Ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej należy korzystać w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, a także w związku z potrzebą zachowania ciągłości leczenia. 

Informacja dotycząca nocnej i świątecznej pomocy medycznej.


Świadczenia te udzielane są od poniedziałku do piątku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy. W mieście Opolu lekarz rodzinny przyjmuje do godzinny 20.00, po tej godzinie należy się zgosić do odpowiedniej placówki udzielającej porady medycznej nocnej i świątecznej.
Informacja o tym, która placówka medyczna udziela pacjentom świadczeń nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, powinna być wywieszona w przychodni.

 


 
 
 
start  |   mapa serwisu  |   wyszukaj  |   kontakt z nami  |   polityka prywatności
Projekt i wykonanie: Kamil Dziechciński
Nadzór merytoryczny: Magdalena Kierońska-Ignaciuk
Wszystkie Prawa Zastrzeżone
Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!